KALNIK  19.3.2023.  Sandro Ristić
Slika 1.

Stari grad Veliki Kalnik

Drugi izlet s alpinističkom školom Velebit održan je na Kalniku gdje su 22 osobe, 10 asistenta i 12 tečajaca, otišle s ciljem da uče o raznim alpinističkim tehnikama i opremi.

Sama lokacija nudi prirodni izvor vode te hranu u planinarskom domu. Pristup počinje s parkinga Planinarskog doma Kalnik te se ide prema vrhu Kalničkog starog grada (dalje K.S.). Sam pristup je lagan, no mora se paziti na glatke stepenice tijekom uspona. Na našu sreću, vremenski uvjeti su bili odlični jer je bilo pretežito sunčano.

Na vrhu K.S., asistenti su prvo napravili dva štanda (koristeći stablo i jedan veliki boulder) kako bi mogli provoditi vježbu absajla te nam pokazali kako se isti izvodi. Dok su svi tečajci absajlali dva puta putem dva različita štanda, također su morali naučiti/napraviti/koristiti: vodički bulin, bulin s uplitanjem, modificirani prusik s gurtnom, pasivne (čokovi) i aktivne (friendovi) zaglavke. Izuzeto je važno napomenuti da su stijene (tip stijene - vapnenac) pretežito lomljive odnosno krušljive na samome vrhu K.S.-a te je potrebno obratiti pozornost po čemu se hoda ili što se hvata kako bi se izbjegle opasne situacije. Nakon absajla, jedna grupa sastavljena od četiri tečajaca i dva asistenta krenula je prema penjačkom sektoru „Prvi zub“ kako bi proveli vježbu prusiciranja dok je druga grupa od osam tečajaca i osam instruktora krenula prema penjačkom sektoru F/1 i F/2 „Stari grad“ kako bi vježbali osiguravanje sa spravicom i penjanje u vodstvu ili na top-rope.

Slika 2.

Pogled s vrha Velikog Kalnika

Slika 3.

Abseil te učenje ostalih alpinističkih tehnika

Popeti smjerovi su sljedeći:

Slika 4.

Ljudskoj gluposti nema kraja, „Ajnštajn“

  • „Trnoružica“ 4a – od smjera se mogu očekivati relativno blizu postavljeni spitovi (osim između prvog i drugog spita) te smjer ima štand sa karabinerom. Bitno je napomenuti da su na taj štand spojena dva smjera (dalje, štand²)

  • „Guzonja“ 3a – mogućnost lomljivih stijena tijekom penjanja središnje velike pukotine, te štand² koji ima karabiner.

  • „Kalnička“ 4c – spitovi su međusobno blizu postavljeni, štand² nema niti karabiner ni matičar te je potrebno prevezivanje.

  • „Bezimeni“ 5c - spitovi su međusobno blizu postavljeni te štand² ima karabinere i matičare.

  • Ostali smjerovi koji su demonstratori i tečajci penjali u svoje slobodno vrijeme – Ursus, Aurora, Top out, itd.

Za kraj izleta, cijela školica se uputila prema Pivnici „Tomislav“ u Križevcima gdje se zasluženo nagradila s dobrom klopom i lokalnom pivom (osim našeg Prepolca pff).

P.S.

Savršena šestica se dogodila pod smjerom Trnoružica, gdje je tečajac Čuki uspio napraviti savršenu šesticu s uplitanjem kako bi išao penjati smjer te ga je njegov zihrač (tečajac) Sandro pregledao i dozvolio mu da penje. Na njihovu sreću, bili su prisutni instruktori Ivan, Ivona i Krešo koji su im pokazali kako su fatalno pogriješili te im rekli da poprave i pregledaju čvor.