Dana 1. i 2. listopada 2022 godine uputismo se na naše Ratkovo sklonište da obavimo još jednu (uspješnu!) radnu akciju. Okupili smo se Ivana Hesheimer, Miloš Lukač, Dora Domaćinović i njen momak Vinko iz POa, Adrijana, Bruno, Kruno Tomorad i njegova djevojka Matea iz AOa i Ivana Fundurulić, Marin Ivković, David Lipovac, moja malenkost (Helena Polšek) iz SOa. Gospodin Šero (098447749) nam je nacepao drva i ostavio na Okretaljki tako da smo svi naprtili cepanice u torbu i odnesli sve naručeno u drvarnicu skloništa. Drvarnica je puna. Također smo se oznojili radeći na zimskoj sobi koju smo tokom vikenda rastavili do kraja zbog trulog stanja te iznova u potpunosti sagradili kostur cijele sobe i postavili krov. Također smo dva puta prošli fungicidom po svim drvenim površinama. Trebalo bi doći još jednom u potpunosti izolirati krov. Sakupili smo više kila smeća u okrugu skloništa. U polušpilji je dio materijala koji je tamo od prošlih sezona počeo truliti.

 

Helena Polšek