ZIMSKA ALPINISTIČKA ŠKOLA AO „PDS VELEBIT“ 2018.

 

RASPIS

 

 

Planinarsko društvo Sveučilišta „Velebit“ organizira Zimsku alpinističku školu (ZAŠ) 2018. te poziva zainteresirane članove da dođu na uvodno predavanje 05.12.2017, u prostorije Društva u 19:00 sati. Nakon uvodnog  predavanja bit će otvorena e-prijavnica za prijavu kandidata.

Ciljevi škole: nadogradnja ljetnih alpinističkih znanja i vještina s naglaskom na zimski alpinizam; osposobljavanje polaznika za siguran boravak i kretanje visokim planinama zimi i u zimskim uvjetima; sigurno penjanje smjerova u snijegu i ledu u skladu s povijesnim, etičkim i moralnim načelima alpinizma, uz brigu o okolišu i očuvanje prirodnih resursa

Voditelj škole: Orsat Kratofil

Pomoćnici voditelja: Kruno Užarević, Nikola Šoić, Bruno Čipić, Mario Jelić 

Datum početka škole:  siječanj 2018 (ovisno o vremenskim uvjetima)

Broj polaznika:  maksimalno 8

Cijena škole: 1300,00 kn (plativo u dvije rate)

Uvjeti za upis škole:

 • završena ljetna alpinistička škola pri HPS-u
 • posjedovanje police osiguranja primjerene predviđenim izletima i aktivnostima
 • penjački karton s popisom ispenjanih smjerova u zadnje dvije godine
 • znatna aktivnost (prema procjeni voditelja) u zadnje 2 godine, ne nužno penjačka (zimski, visokogorski izleti)
 • ponašanje u skladu sa etičkim i moralnim načelima alpinizma i poštivanje odluka vodiča i instruktora  na terenu.
 • adekvatna osobna oprema za zimu i visoka gorja (gojzerice, ruksak, odjeća)

Raspored predavanja:

 1. Uvodno predavanje, razgovor
 2. Uvod u zimski alpinizam / Zimska alpinistička oprema
 3. Opis zimske alpinističke ture / Priprema zimske alpinističke ture / Spust po užetu u zimskim uvjetima
 4. Opasnosti u planinama zimi i u zimskim uvjetima / Bivakiranje i logorovanje zimi i u zimskim uvjetima
 5. Snježne lavine, preventiva i spašavanje / Turno skijanje
 6. Kretanje na snijegu i ledu / Ledenjački navez i izvlačenje iz ledenjačke pukotine
 7. Penjanje zaleđenih slapova / Sidrišta i osiguravanje u ledu / Penjanje snježnih grapa / Sidrišta i osiguravanje u snijeg / Kombinirano penjanje i dry tooling 

Raspored izleta:

Siječanj

 1. Sljeme/Samoborsko (jednodnevni) - kretanje sa derezama i cepinom, navez, zaustavljanje
 2. Okić (jednodnevni) - tehnike u zimskim uvjetima / osiguravanje i izrada štandova

 Siječanj/Veljača/Ožujak

 1. SLO (dvodnevno) – bivakiranje, praktične vježbe kretanja, naveza, zaustavljanja, izrada štandova u snijegu
 2. SLO (dvodnevno) – penjanje grape (prvi dan) , penjanje leda (top rope) i izrada štandova u ledu (drugi dan)
 3. SLO (dvodnevno) – penjanje zaleđenog slapa
 4. SLO(dvodnevno) - penjanje alpinističkog smjera

Siječanj/Veljača/Ožujak/Travanj

 1. HR/SLO – turno skijanje, lavinska vježba

Travanj/Svibanj/Lipanj

 1. HR - Dry tooling – jednodnevno

Lipanj / Srpanj

 1. AUT / ITA - Uspon iznad  3500m 

 

Uvjeti za pristupanje ispitu:

 • prisutnost na najmanje 75 % teorijskih predavanja
 • sudjelovanje na najmanje 75 % izleta
 • odrađene sve predviđene praktične vježbe
 • popet barem 1 zimski smjer/1 grapa/1 slap *
 • uredan penjački karton
 • uspon iznad 3500 m /nm

*Za potrebe zimske alpinističke škole pojam "dugi zaleđeni slap" podrazumijeva svaki zaleđeni slap duži od 90 metara,  ispenjan u više dužina. 

Koncept ispita: 

Ispit se sastoji iz teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski dio provodi se usmeno i/ili pismeno, a praktični dio izvođenjem zadanih vježbi na terenu. Na svakoj vježbi (izletu) ocjenjivat će se određena skupina praktičnih vježbi, kao i na kraju ukupni dojam. Polaznik koji ne uspije zadovoljiti neku od vježbi imat će mogućnost to ponoviti na nekom od slijedećih izleta. Uspješno polaganje ispita ovisit će o položenom teorijskom i praktičnom dijelu i to ako je polaznik zadovoljio s prolaznom ocjenom na svako teorijsko i praktično pitanje. Sustav ocjenjivanja nalazi se  niže u tekstu  (prema programu ZAŠ HPS-a). Uspješno polaganje ispita ovisit će i o  provedbi zadnjeg izleta - uspon iznad 3500 m / nv. Uspješnost završetka škole ovisi i o subjektivnoj procjeni instruktora,  bez obzira da li je polaznik  obavio sve vježbe i uspješno obavio teorijski dio ispita, kako bi se u budućnosti spriječilo dovođenje u opasnosti polaznika i ostalih sudionika.

Sustav ocjenjivanja je sljedeći:

 • ocjena 3:

kandidat je ispravno i u cijelosti odgovorio na pitanje, odnosno vježbu izveo u cijelosti i bez greške

 • ocjena 2:

kandidat je dijelom pogrešno i/ili nepotpuno odgovorio na pitanje, odnosno vježbu izveo dijelom pogrešno i/ili nepotpuno, no pokazano neznanje  nije kritično za sigurnost kandidata ni ostalih prisutnih u realnim situacijama na turi

 • ocjena 1:

kandidat je pokazao razinu neznanja kritičnu za vlastitu sigurnost i/ili sigurnost ostalih prisutnih u realnoj situaciji na turi.

Kandidat je položio ispit kada i ako na sva pitanja odgovori s prolaznom ocjenom (ocjena 3 ili 2), te stječe naziv stariji alpinist pripravnik. 

Postupak prijave, uvjeti i opći uvjeti provedbe tečaja:

 • doći na uvodno predavanje (predstavljanje tečaja) 05.12. 2017. u 19h u prostorijama društva
 • Popuniti e-prijavnicu u koju je potrebno navesti sve tražene podatke (prijave će biti otvorene nakon uvodnog predavanja od 5.12.2017. do 12.12.2017.)
 • svaki kandidat obavlja razgovor s voditeljima, kandidati će biti o terminu obaviješteni mailom

(do 13. prosinca 2017.)

 • nakon razgovora i obavijesti o primanju na tečaj potrebno je uplatiti 800 kn (1 rata) do 11.1.2018. te produljiti planinarsku  iskaznicu u PDSV za tekuću godinu (2018), plaćanje se može obaviti preko WEB-a, a svi podaci će biti poslani na mail
 • 09.siječnja 2018. u 19h prvo predavanje, zaduživanje opreme iz oružarstva i dogovori za daljnje odvijanje tečaja,
 • 13.siječnja 2018. prva terenska vježba na Medvednici.