Evo jedna sličica sa dodjele diploma sa Ljetne alpinističke škole 2017