"Možete li zamisliti život u potpunom mraku na temperaturi od 4 °C i 100% vlage?
Speleolozi nose posebna pododijela i kombinezone, spavaju u šatoru u toplim vrećama za spavanje, donose kuhala, gomilu hrane i još puno toga da bi u takvim uvjetima preživjeli svega nekoliko dana.
Kad smo prvi puta pod treperavim toplim svjetlom karabitne svjetiljke u hladnoj vodi na dnu Lukine jame 1994. godine ugledali bijeli organizam koji se živahno micao mislili smo da sanjamo. Riječ je ne samo o novoj vrsti nego i o novom rodu. Radi se o jedinstvenoj pijavici znanstvenog naziva Croatobranchus mestrovi. Pronašli smo je i u jami Velebiti. Ova je pijavica stvarno jedinstvena i trebala bi biti simbolom Nacionalnog parka sjeverni Velebit. Ona je istinski simbol prirodne posebnosti. Ni vuk, ni tetrijeb, ni medvjed, ni smrekove prašume, ni runolist već pijavica. Sićušna i jedinstvena u svijetu."

Speleolozi speleološkog odsjeka Velebit

[lightbox link="http://pdsvelebit.hr/wp-content/uploads/2014/02/6.jpg" thumb="http://pdsvelebit.hr/wp-content/uploads/2014/02/6-300x224.jpg" width="300" align="center" title="6" frame="true" icon="image"] [lightbox link="http://pdsvelebit.hr/wp-content/uploads/2014/02/5.jpg" thumb="http://pdsvelebit.hr/wp-content/uploads/2014/02/5-300x225.jpg" width="300" align="center" title="5" frame="true" icon="image"] [lightbox link="http://pdsvelebit.hr/wp-content/uploads/2014/02/4.jpg" thumb="http://pdsvelebit.hr/wp-content/uploads/2014/02/4.jpg" width="224" align="center" title="4" frame="true" icon="image"] [lightbox link="http://pdsvelebit.hr/wp-content/uploads/2014/02/3.jpg" thumb="http://pdsvelebit.hr/wp-content/uploads/2014/02/3-300x225.jpg" width="300" align="center" title="3" frame="true" icon="image"] [lightbox link="http://pdsvelebit.hr/wp-content/uploads/2014/02/Velebita2005-Croatobranchus-Foto_D_Baksic8.jpg" thumb="http://pdsvelebit.hr/wp-content/uploads/2014/02/Velebita2005-Croatobranchus-Foto_D_Baksic8-300x225.jpg" width="300" align="center" title="Velebita2005-Croatobranchus-Foto_D_Baksic8" frame="true" icon="image"] 2