U razdoblju od 28. srpnja do 10. kolovoza 2013. održati će se speleološki logor u organizaciji So PDS Velebita.

Neki od ovogodišnjih ciljeva su:

  • Nastavak speleoloških istraživanja na širem području Gromovače (NP Sjeverni Velebit) s ciljem pronalaska i istraživanja novih špilja i jama te nastavak istraživanja u do sada poznatim.
  • Nastavak znanstvenih istraživanja koja su bila započela projektom "Istraživanja dubokih jama Nacionalnog parka Sjeverni Velebit": geološka, fizikalno-kemijska, hidrogeološka i biospeleološka istraživanja
  • Tradicionalno speleološko logorovanje i nova iskustva

Pozivamo sve speleološke udruge i zainteresirane da se na vrijeme informiraju i pošalju prijave. Više informacija i prijave klikom na link.

 

za web za web 2 rekognosciranje2   SOVlogo2