Speleološki film je značajan dio rezultata speleoloških istraživanja, budući da na svjetlo dana iznosi prirodne vrijednosti i ljepote impresivnih podzemnih prostora, koji su prije toga bili dostupni tek malom broju ljudi - speleolozima.

Speleološki film je zahtjevan projekt, ne samo zbog tehničkih zahtjeva vezanih uz to da se snima u mraku, a podzemni prostori su često ogromnih dimenzija, već i uvjeti snimanja (i transporta opreme za snimanje) su često tehnički zahtjevni i ometani raznim poteškoćama poput teško pristupačnih i za kretanje složenih kanala, prisutnosti vode, blata, specifičnih mikroklimatskih uvjeta i sl.

Zadnjih godina hrvatski speleolozi tijekom istraživanja velikih špilja i jama posvećuju posebnu pažnju snimanju u podzemlju. Za razliku od nekada kada se snimalo "tek uz put" tijekom istraživanja, danas se tome pristupa sustavnije. U snimanje odlaze ekipe koje su tada angažirane samo oko snimanja, obraća se pažnja na izbor lokacija i kadrova i snimanjem se prati dinamika speleoloških aktivnosti. Time speleološki filmovi prestaju biti tek niz snimki podzemlja, već imaju određenu dinamiku zbivanja, prikazujući speleološku aktivnost u punom smislu, ostavljajući pritom snimatelju i režiseru mogućnost umjetničkog doprinosa samom filmu.

Za multimediju, klikni na link : SPELEO FILM

                                                                                                                      snimanje filma