Sedam članova ekspedicije popelo se na 6962 m visoki vrh, najviši u Južnoj Americi. Redom: Ena, Lana, Sanja, Bojana, Tea, Korana i Jela. Čestitamo!

Ekspediciju Aconcagua 2011/2012 činili su: Ana Smolić, Mia Vrbanac, Bojana Horvat, Tea Čalogović, Lana Đonlagić, Sanja Đurin, Ena Vrbek, Ivana Hesheimer, Korana Resan, Marko Prelas, Loris Redovniković, Martin Zajšek, Marko Himelreich i Mario Jelić.